אודיטוריום הפונה לים ומכיל עד 200 איש

חדרי סדנאות, פגישות ושולחנות עגולים

אודיטוריום הפונה לים ומכיל עד 200 איש